Semináře v roce 2018


Věda pro 21. století - Praha, 22.-23.3. Akademie věd ČR, Národní třída

Přednášející:

prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc., Ústav molekulární genetiky AV ČR, Jak funguje (a někdy nefunguje) imunitní systém
Ing. Bedřich Rus, Ph.D., Fyzikální ústav AV ČR, ELI Beamlines, Tajemství nejintenzivnějších laserů světa
Ing. Dana Drábová, Ph.D., předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, Svět (a) energie
plk. Ing. Jan Hořínek, Národní protidrogová centrála Policie ČR, Vědou proti dealerům
PhDr. David Černý, Ph.D., Ústav státu a práva AV ČR, Etika provozu autonomních vozidel
Mgr. Roman Neruda, CSc., Ústav informatiky AV ČR, MFF UK, Švábi, špačci, kapradí aneb jak se informatika inspiruje v přírodě

Z Brna ke hvězdám - Brno, 18.-20.4, Krajský úřad, Cejl

Přednášející:

prof. PhDr. Jiří Svoboda, DrSc., Ústav antropologie PřF MU, Archeologický ústav AV ČR, Brno, Současný pohled na evoluci člověka
prof. RNDr. Miloslav Druckmüller, CSc., Ústav matematiky, Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně
Mgr. Petr Scheirich, Ph.D., Astronomický ústav AV ČR, Oddělení meziplanetární hmoty
Dr. Michael G. S. Londesborough B.Sc Hons Ph.D. Ústav anorganické chemie AV ČR
prof. Ing. Josef Lazar, Dr. Ústav přístrojové techniky AV ČR, Brno
PhDr. David Černý, Ph.D. Ústav státu a práva AV ČR, Etika autonomních vozidel
Mgr. Roman Neruda, CSc. Ústav informatiky AV ČR, MFF UK, Data mining

Stvořitelé nových světů - Pardubice, 31.5.-1.6.

Přednášející:

prof. RNDr. Roman Barták, Ph.D. Matematicko-fyzikální fakulta UK Praha, Co je nového v umělé inteligenci
Mgr. Jan Pačes, Ph.D. Ústav molekulární genetiky AV ČR, Umělý život
Mgr. Roman Neruda, CSc. Ústav informatiky AV ČR, MFF UK, Vita in silico
PhDr. David Černý, Ph.D. Ústav státu a práva AV ČR, Etika autonomních vozidel
Mgr. Tomáš Cikrt šéfredaktor online Zdravotnického deníku, Jak rozumně a bezpečně užívat léky
prof. PhDr. Jiří Straus DrSc. VŠCHT a VŠFS

Přemýšlení o člověku - Uherské Hradiště, 20.-22.6., Univerzita T.Bati

Přednášející:

prof. RNDr. Roman Barták, Ph.D. Matematicko-fyzikální fakulta UK Praha
prof. Ing. Josef Lazar, Dr. Ústav přístrojové techniky AV ČR, Brno
Mgr. Jan Pačes, Ph.D. Ústav molekulární genetiky AV ČR
doc. PhDr. Filip Smolík, Ph.D. Psychologický ústav AV ČR
RNDr. Hana Eliášová, Ph.D. Kriminalistický ústav Praha, Policie ČR
Mgr. Roman Neruda, CSc. Ústav informatiky AV ČR, MFF UK
PhDr. David Černý, Ph.D. Ústav státu a práva AV ČR
Mgr. Ladislava Řezníčková, Ph.D. Geografický ústav, Přírodovědecká fakulta MU, Brno

Pomáhat a chránit - Karlovy Vary, 13.-14. 9., SPgŠ, gymnázium a VOŠ Karlovy Vary

Přednášející:

Mgr. Jan Pačes, Ph.D. Ústav molekulární genetiky AV ČR
prof. PhDr. Jiří Straus DrSc. VŠCHT a VŠFS
Ing. Adam Novozámský, Ph.D, Ústav teorie informace a automatizace AV ČR
Mgr. Jan Šrejber, ČHMÚ Ústí n. L.
Mgr. Štěpánka Baierlová, ZŠ Sušice
Mgr. Roman Neruda, CSc. Ústav informatiky AV ČR, MFF UK

O nás

Již od roku 2012 pořádáme setkání nadaných středoškolských studentů a jejich pedagogů s předními vědci z mnoha různých vědních oborů. Naším cílem je seznámit studenty s aktuálními poznatky ze světa vědy a výzkumu v ČR, které jim mohou pomoci při výběru dalšího studia a získání přehledu o různých vědních oborech. Pedagogy mohou přednášky inspirovat ke zkvalitnění výuky a přinést jim možnost kontaktu a navázání spolupráce s vědci a jejich institucemi. Pevně věříme, že naše akce přispívají k popularizaci špičkové české vědy.

Účast na semimářích je hrazena pořadateli, ale kapacita je omezená, proto prosíme zájemce o registraci na telefonu nebo emailu, které jsou uvedené v našich kontaktech.


Historie


2017


2016


2015


2012-2014

Kontakty


Lenka Semeráková, Ústav informatiky AVČR, v.v.i.
Pod Vodárenskou věží 2, 182 07 Praha 8

info@100vedcu.cz

+420 724 021 119

www.100vedcu.cz

facebook.com/100vedcu

#100vedcu