Semináře v roce 2018


Věda pro 21. století - Praha, 22.-23.3. Akademie věd ČR, Národní třída

Přednášející:

prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc., Ústav molekulární genetiky AV ČR, Jak funguje (a někdy nefunguje) imunitní systém
Ing. Bedřich Rus, Ph.D., Fyzikální ústav AV ČR, ELI Beamlines, Tajemství nejintenzivnějších laserů světa
Ing. Dana Drábová, Ph.D., předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, Svět (a) energie
plk. Ing. Jan Hořínek, Národní protidrogová centrála Policie ČR, Vědou proti dealerům
PhDr. David Černý, Ph.D., Ústav státu a práva AV ČR, Etika provozu autonomních vozidel
Mgr. Roman Neruda, CSc., Ústav informatiky AV ČR, MFF UK, Švábi, špačci, kapradí aneb jak se informatika inspiruje v přírodě

Z Brna ke hvězdám - Brno, 18.-20.4, Krajský úřad, Cejl

Přednášející:

prof. PhDr. Jiří Svoboda, DrSc., Ústav antropologie PřF MU, Archeologický ústav AV ČR, Brno, Současný pohled na evoluci člověka
prof. RNDr. Miloslav Druckmüller, CSc., Ústav matematiky, Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně
Mgr. Petr Scheirich, Ph.D., Astronomický ústav AV ČR, Oddělení meziplanetární hmoty
Dr. Michael G. S. Londesborough B.Sc Hons Ph.D. Ústav anorganické chemie AV ČR
prof. Ing. Josef Lazar, Dr. Ústav přístrojové techniky AV ČR, Brno
PhDr. David Černý, Ph.D. Ústav státu a práva AV ČR, Etika autonomních vozidel
Mgr. Roman Neruda, CSc. Ústav informatiky AV ČR, MFF UK, Data mining

Stvořitelé nových světů - Pardubice, 31.5.-1.6.

Přednášející:

prof. RNDr. Roman Barták, Ph.D. Matematicko-fyzikální fakulta UK Praha, Co je nového v umělé inteligenci
Mgr. Jan Pačes, Ph.D. Ústav molekulární genetiky AV ČR, Umělý život
Mgr. Roman Neruda, CSc. Ústav informatiky AV ČR, MFF UK, Vita in silico
PhDr. David Černý, Ph.D. Ústav státu a práva AV ČR, Etika autonomních vozidel
Mgr. Tomáš Cikrt šéfredaktor online Zdravotnického deníku, Jak rozumně a bezpečně užívat léky
prof. PhDr. Jiří Straus DrSc. VŠCHT a VŠFS Kriminalistika a forenzní vědy ve vyšetřování trestných činů

Přemýšlení o člověku - Uherské Hradiště, 20.-22.6., Univerzita T.Bati

Přednášející:

prof. RNDr. Roman Barták, Ph.D. Matematicko-fyzikální fakulta UK Praha Co (ne)umí umělá inteligence?
prof. Ing. Josef Lazar, Dr. Ústav přístrojové techniky AV ČR, Brno Superpřesné lasery – měření světlem
Mgr. Jan Pačes, Ph.D. Ústav molekulární genetiky AV ČR Umělý život
doc. PhDr. Filip Smolík, Ph.D. Psychologický ústav AV ČR Jak měřit naše poznávání: něco o vnímání, paměti a jazyce
RNDr. Hana Eliášová, Ph.D. Kriminalistický ústav Praha, Policie ČR Forenzní antropologie
Mgr. Roman Neruda, CSc. Ústav informatiky AV ČR, MFF UK Strojové učení. Život in silico.
PhDr. David Černý, Ph.D. Ústav státu a práva AV ČR Etika provozu autonomních vozidel
Mgr. Ladislava Řezníčková, Ph.D. Geografický ústav, Přírodovědecká fakulta MU, Brno Klima a extrémy počasí

Pomáhat a chránit - Karlovy Vary, 13.-14. 9., SPgŠ, gymnázium a VOŠ Karlovy Vary

Přednášející:

Mgr. Jan Pačes, Ph.D. Ústav molekulární genetiky AV ČR Umělý život
prof. PhDr. Jiří Straus DrSc. VŠCHT a VŠFS Kriminalistika a forenzní vědy ve vyšetřování trestných činů
Ing. Adam Novozámský, Ph.D, Ústav teorie informace a automatizace AV ČR Vybrané aplikační oblasti zpracování obrazu: forenzní analýza obrazu a lékařské zobrazovací metody
Mgr. Jan Šrejber, ČHMÚ Ústí n. L. Sucho a povodně – dvě strany téže mince
Mgr. Štěpánka Baierlová, ZŠ Sušice Ozoboti – robůtci s českým srdcem
Mgr. Roman Neruda, CSc. Ústav informatiky AV ČR, MFF UK Život in silico

Česko-slovenská informatika: Roboti nad Dunajem, 23.-24. 10., ÚI SAV, Bratislava

Přednášející:

Ing. Milan Rusko, PhD. - ÚI SAV: Počítačová analýza a syntéza ľudského hlasu a identifikácia emócií v reči
Ing. Peter Malík, PhD.- ÚI SAV: Elektronické obvody dnes a zajtra
Ing. Ján Zelenka, PhD. - ÚI SAV: SkyBat – agentový model založený na dlhodobom sledovaní správania sa stromových netopierov
Mgr. Martin Venhart, PhD. – Fyzikálny ústav SAV: CERN: Od elementárnych častíc, cez atómové jadrá, až po praktické aplikácie v medicíne a IT
Ing. Marcel Kvassay, PhD. - ÚI SAV: O netradičnom využití herných technológií a počítačových simulácií ľudského správania
Ing. Martin Šperka, PhD. - Výpočtové stredisko SAV: Stála výstava dejín výpočtovej techniky na Slovensku (exkurze)
Národné centrum robotiky (exkurze)

Přírodní vědy: Od údivu k aplikacím, 28.-30. 11., Jihlava

Přednášející:

prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc. - Ústav molekulární genetiky AV ČR - Jak funguje (a někdy nefunguje) imunitní systém
RNDr. David Obdržálek, Ph.D. - MFF UK - Jak to máme dnes s robotikou
prof. RNDr. Petr Slavíček, Ph.D. - VŠCHT, Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR - Co dalo světlo chemii a chemie světlu?
Mgr. Filip Děchtěrenko, Ph.D. - Psychologický ústav AV ČR - Kolik si zapamatujeme instagramových fotografií?
RNDr. Klára Bezděčková, Ph.D. - Muzeum Vysočiny Jihlava - Společenský život hmyzu
Bc. Miloš Podařil - Jihlavská astronomická společnost, z.s. - Pravda je tam venku aneb Hledání pravdy o mimozemském životě
Mgr. Roman Neruda, CSc. - Ústav informatiky AV ČR, MFF UK - Co se stroje v mládí naučí ...
ÚDIF – Úžasné Divadlo Fyziky - Příběh žárovky, Všechny barvy duhy

O nás

Již od roku 2012 pořádáme setkání nadaných středoškolských studentů a jejich pedagogů s předními vědci z mnoha různých vědních oborů. Naším cílem je seznámit studenty s aktuálními poznatky ze světa vědy a výzkumu v ČR, které jim mohou pomoci při výběru dalšího studia a získání přehledu o různých vědních oborech. Pedagogy mohou přednášky inspirovat ke zkvalitnění výuky a přinést jim možnost kontaktu a navázání spolupráce s vědci a jejich institucemi. Pevně věříme, že naše akce přispívají k popularizaci špičkové české vědy.

Účast na semimářích je hrazena pořadateli, ale kapacita je omezená, proto prosíme zájemce o registraci na telefonu nebo emailu, které jsou uvedené v našich kontaktech.


Historie


2017


2016


2015


2012-2014

Kontakty


Lenka Semeráková, Ústav informatiky AVČR, v.v.i.
Pod Vodárenskou věží 2, 182 07 Praha 8

info@100vedcu.cz

+420 724 021 119

www.100vedcu.cz

facebook.com/100vedcu

#100vedcu