Semináře v roce 2022


AV ČR, Národní třída, Praha 1.-2.12. 2022

Přednášející:

Roman Barták: Co (ne)umí umělá inteligence?
Michal Stehlík: Role svátků a oslav ve 20. a 21. století
Bedřich Rus: Lasery - světlo jasnější než slunce i nástroj pro každý den
Alena Sumová: Hodiny v našem těle – proč a jak je správně seřídit?
Blanka Říhová: Jak se dělá imunita?
Dana Drábová: (Ne)spoutaná energie
Exkurze do laserového centra ELI Beamlines

Česko-slovenská informatika - Bratislava, 12.-14. 10. 2022

Přednášející:

Mgr. Martin Venhart, PhD., Fyzikálny ústav SAV - Využitie vysokovýkonného počítania pre jadrovú fyziku a v CERNe
Ing. Mgr. Roman Rosipal, DrSc., Ústav merania SAV - Rozhranie mozog – počítač v praxi
Mgr. Roman Neruda, CSc., Ústav informatiky AV ČR- Automatické strojové učení
Mgr. Róbert Sabo, PhD., Ústav informatiky SAV- Použitie automatickej analýzy reči pre diagnostiku neurodegeneratívnych ochorení
prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Vysoká škola finanční a správní, a.s.- Forenzní vědy při vyšetřování zločinů
pRNDr. Ján Lacko, PhD., Fakulta informatiky PEVŠ - Aktuálne výzvy vo virtuálnej a rozšírenej realite
exkurze:
Ing. Adam Ševčík Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, prof. Ing. František Duchoň, PhD. Národné centrum robotiky, Ing. Richard Balogh, PhD Ústav automobilovej mechatroniky FEI STU, Ing. Ján Šubjak Ústav elektroniky a fotoniky FEI STU, Ing. Ján Zelenka, PhD., Ústav informatiky SAV, Ing. Miroslav Dobrucký ÚÚstav informatiky SAV, Ing. Martin Šeleng, PhD., Ústav informatiky SAV, RNDr. Ivan Kostič, Ústav informatiky SAV, doc. Ing. Martin Šperka, PhD., Múzeum počítačov,

Informatika kolem nás - Uherské Hradiště, 22.6. 2022

Přednášející:

Michal Křen, edHouse – Jak funguje GPS
Miroslav Warchil, edHouse – Úvod do 3D
Roman Neruda, Ústav informatiky AV ČR – Umělá inteligence kolem nás, Informatika v boji s COVIDem

Věda v neklidné době - Praha, 2.-3. 6. 2022

Přednášející:

Ing. Dana Drábová, Ph.D., Státní ústav pro jadernou bezpečnost - (Ne)spoutaná energie
Mgr. Jan Pačes, Ph.D., Ústav molekulární genetiky AV ČR - Co jsme se naučili od koronaviru
PhDr. David Černý, Ph.D., Ústav státu a práva AV ČR, Ústav informatiky AV ČR - Teorie spravedlivé války a vojenští roboti
RNDr. Tomáš Petrásek, Ph.D., Národní ústav duševního zdraví - Kde hledat mimozemšťany a jak vypadají
doc. RNDr. Barbara Zitová, Ph.D., Ústav teorie informace a automatizace AV ČR - Pixely – průnik vědy a umění
Veletrh vědy 2022

Informatika a epidemiologické modely; Gymnázium J.S.Machara Brandýs nad Labem, 2.3. 2022

Online semináře a záznamy v letech 2020 a 2021


Umělá inteligence. Dobrý sluha, zlý pán? - Kroměříž, 21.6. 2021

Umělá inteligence a její aplikace; Gymnázium J.S.Machara Brandýs nad Labem, 22.6. 2021

Umělá inteligence. Dobrý sluha, zlý pán? - Uherské Hradiště, 24.6. 2021

Zpátky do budoucnosti - Praha, 24.-25.3. 2020

Bohužel zrušeno

Cheb, 23.-24.4. 2020

Bohužel zrušeno

Brno, 13.-15.5. 2020

Bohužel zrušeno

Semináře v roce 2019


Biologické inspirace informatiky - Praha, 7.-8.3. 2019 Akademie věd ČR, Národní třída

Přednášející:

psychiatr prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych. : Logika vědeckého zkoumání
imunolog prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc. - Ústav molekulární genetiky AV ČR: Století československé imunologie
kriminalista a chemik pplk. RNDr. Michael Roman, CSc. - Kriminalistický ústav Policie ČR: Drogy mezi námi – od minulosti po současnost
fyzioložka PharmDr. Alena Sumová, CSc., DSc. - Fyziologický ústav AV ČR: Hodiny v našem těle a jak je správně seřídit
informatik a lingvista doc. RNDr. Ondřej Bojar, PhD - Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha: Otevírá umělá inteligence cestu k porozumění lidské řeči?
filozof a etik PhDr. David Černý, Ph.D. - Ústav státu a práva AV ČR: Práva robotů
prohlídka Ústavu molekulární genetiky AV ČR

Lidé, buňky, čísla - Hradec Králové, 8.-9.4. 2019

Přednášející:

forenzní antropoložka RNDr. Hana Eliášová, Ph.D. Kriminalistický ústav Policie ČR: Forenzní antropologie v kontextu nejen policejního vyšetřování, ale i zajímavých historických nálezů/
katolický teolog a historik doc. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D. Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové: Rozdělená společnost z historické perspektivy
biolog RNDr. Tomáš Petrásek, Ph.D. Národní ústav duševního zdraví: Co říkají potkani?
astronom RNDr. Michael Prouza, Ph.D. Fyzikální ústav AV ČR: Kosmologie, vznik a vývoj vesmíru
fyzik prof. RNDr. Patrik Španěl, Dr.rer.nat. Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR: Analýza stopových látek v lidském dechu pro diagnostiku nemocí
informatik Mgr. Roman Neruda, CSc. Ústav informatiky AV ČR: Pokroky strojového učení

Den s informatikou - Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou, 2.5. 2019

Přednášející:

matematik a informatik Dr. Juan Carlos Figueroa Garcia Universidad Distrital Bogota, Kolumbie: Modelling langage by fuzzy logic
informatik Mgr. Roman Neruda, CSc. Ústav informatiky AV ČR: Informatika a přírodní vědy
workshop Data mining prakticky

Hvězdy v Brně - Brno, 29.-31.5. 2019

Přednášející

odborník na umělou inteligenci RNDr. Jiří Materna, Ph.D. Machine learning college: Kreativní umělá inteligence
zoolog Mgr. Petr Šípek, Ph.D. - Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy: Hmyz a krajina: intenzifikace krajiny a její dopad na hmyzí populace
hydrolog Mgr. Jan Šrejber, Český hydrometeorologický ústav: Sucho a povodně – dvě strany téže mince
fyzik Ing. Bedřich Rus, Ph.D., Fyzikální ústav AV ČR, ELI Beamlines: Světlo, hmota a využití nejvýkonnějších laserů současnosti
forenzní specialistka pplk. Mgr. Ivana Turková, Kriminalistický ústav Policie ČR: Padělek nebo originál?
konzultant a publicista, specialista na oblast kosmonautiky, autor mnoha knih literatury faktu, Ing. Tomáš Přibyl: Kroky na Měsíci
biolog RNDr. Tomáš Petrásek, Ph.D. Národní ústav duševního zdraví: Kde hledat mimozemšťany a jak vypadají
informatik Mgr. Roman Neruda, CSc. Ústav informatiky AV ČR: Pokroky strojového učení
návštěva Hvězdárny a planetária Brno

Ze Země na Měsíc - Uherské Hradiště, 19.-21.6. 2019

Přednášející

prof. RNDr. Pavel Prošek, CSc., Geografický ústav, Masarykova univerzita v Brně Česko v Antarktidě
RNDr. Klára Bezděčková, Ph.D., Muzeum Vysočiny Jihlava Co víme o chování zvířat?
Mgr. Filip Děchtěrenko, Ph.D., Psychologický ústav AV ČR Kolik si zapamatujeme instagramových fotografií?
Ing. Tomáš Přibyl, Technické muzeum v Brně Kroky na Měsíci
Mgr. Matyáš Adam, Ph.D., Ústav environmentální bezpečnosti FLKŘ, UTB ve Zlíně Na křídlech moderních technologií
antropolog kpt. Mgr. Josef Duda, Kriminalistický ústav Policie ČR Oběti, vrazi a jejich podoba z pohledu forenzního antropologa
Mgr. Roman Neruda, CSc., Ústav informatiky AV ČR, MFF UK Umělá inteligence a strojové učení

Česko-Slovenská Informatika, Bratislava, 1.-3.10. 2019

Záznamy přednášek: 1.10. 2.10.

Přednášející

Mgr. Jan Pačes, PhD.: Umělý život (Ústav molekulární genetiky AV ČR)
Ing. Marcel Kvassay, PhD.: O netradičnom využití herných technológií a počítačových simulácií ľudského správania (Ústav informatiky SAV)
Mgr. Roman Neruda, CSc.: Umělá inteligence 2019 (Ústav informatiky AV ČR)
Ing. Milan Rusko, PhD.: Počítačová analýza a syntéza ľudského hlasu a identifikácia emócií v reči (Ústav informatiky SAV)
PhDr. David Černý, PhD.: Etika umělé inteligence (Ústav státu a práva AV ČR)

Workshopy

Exkurzia do Múzea počítačov pri Výpočtovom stredisku CSČ SAV; Ing. Martin Šperka, PhD. (Múzeum počítačov pri Výpočtovom stredisku Centra spoločných činností SAV)
Robotické stavebnice Lego Mindstorms a REV Robotics, montáž, programovanie a súťaže; Ing. Juraj Štefanovič, PhD. (Paneurópska vysoká škola)
Hádaj na čo myslím? Konverzačná hra s robotickou hlavou Furhat, Mgr. Róbert Sabo, PhD. a ukážky rozpoznávania obrazu, MIng. Peter Malík, PhD. (Ústav informatiky SAV)
Robot nie je strašiak, Ing. Ján Zelenka, PhD. (Ústav informatiky SAV)
Exkurzia do Národného centra robotiky, prof. Ing. František Duchoň, PhD.

Světla budoucnosti - Praha, 28.-29.11. 2019

Přednášející

Ing. Dana Drábová, Ph.D., předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost - Svět (a) energie
doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D., Filozofická fakulta UK, Národní muzeum - Co vás v dějepise nenaučí?
Prof. Ing. Jan Flusser, DrSc., Ústav teorie informace a automatizace AV ČR - Jak rozřezávat objekty a vydělat milion dolarů
Mgr. Josef Šlerka, Ph.D., Filozofická fakulta UK - Skandální tajemství počítačů odhaleno!
Ing. Bedřich Rus, Ph.D., Fyzikální ústav AV ČR, ELI Beamlines - Tajemství nejintenzivnějších laserů světa
Exkurze do laserového centra Eli Beamlines

O nás

Již od roku 2012 pořádáme setkání nadaných středoškolských studentů a jejich pedagogů s předními vědci z mnoha různých vědních oborů. Naším cílem je seznámit studenty s aktuálními poznatky ze světa vědy a výzkumu v ČR, které jim mohou pomoci při výběru dalšího studia a získání přehledu o různých vědních oborech. Pedagogy mohou přednášky inspirovat ke zkvalitnění výuky a přinést jim možnost kontaktu a navázání spolupráce s vědci a jejich institucemi. Pevně věříme, že naše akce přispívají k popularizaci špičkové české vědy.

Účast na semimářích je hrazena pořadateli, ale kapacita je omezená, proto prosíme zájemce o registraci na telefonu nebo emailu, které jsou uvedené v našich kontaktech.


Historie


2018


2017


2016


2015


2012-2014

Kontakty


Lenka Semeráková, Ústav informatiky AVČR, v.v.i.
Pod Vodárenskou věží 2, 182 07 Praha 8

info@100vedcu.cz

+420 724 021 119

www.100vedcu.cz

facebook.com/100vedcu

#100vedcu