Historie

Výzkum a modelování v přírodních vědách, Ústí nad Labem, 23.-24.11, Fakulta životního prostředí UJEP

 • prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc (Mikrobiologický ústav AV ČR), imunoložka: Pojďme si povídat o imunologii
 • prof. RNDr. Patrik Španěl, Dr.rer.nat. (Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR), fyzik: Analýza stopových látek v lidském dechu pro diagnostiku nemocí
 • Mgr. Petr Scheirich, Ph.D. (Astronomický ústav AV ČR, Oddělení meziplanetární hmoty), astronom: Pozor, padající kamení!
 • Mgr. Michal Bída, Ph.D. (MFF UK Praha a IBM Czech Republic), informatik: Umělá inteligence v 21. století
 • Ing. Jan Kozánek, CSc (Ústav termomechaniky AV ČR), matematik: Programování vědeckotechnických výpočtů
 • Mgr. Roman Neruda, CSc. (Ústav informatiky AV ČR, MFF UK), informatik: Hledání znalostí v datech, Data-mining workshop

Informatika ve společnosti přírodních věd, Jihlava, 7.-8.9. 2017, Hotel Gustav Mahler

 • mikrobiolog Václav Pačes (ÚMG AV ČR Praha): O původu života na Zemi
 • hydrolog Jan Šrejber (ČHMÚ Ústí n.L.): Sucho a povodně – dvě strany téže mince
 • Jiří Straus (VŠFS): Kriminalistika a forenzní vědy ve vyšetřování trestných činů
 • fyzik Bedřich Rus (ELI Beamlines, FÚ AV ČR Praha): Obří lasery nové generace pro vědecký výzkum a aplikace
 • Filip Smolík (Psychologický ústav AV ČR): Jak měřit naše poznávání - něco o vnímání, paměti a jazyce
 • Roman Neruda (ÚI AV ČR, MFF UK): Hledání znalostí v datech

Člověk, Země, vesmír, Brno, 21.-23.6. 2017, Krajský úřad, Cejl

 • Jiří Grygar (FÚ AV ČR Praha): Vznik fyziky, chemie a biologie, aneb velký třesk za všechno může
 • Jan Pačes (ÚMG AV ČR Praha): Bioinformatika: Jak veliké genetické rozdíly jsou důležité – srovnání člověka a šimpanze
 • Jiří Straus (VŠFS): Kriminalistika a forenzní vědy ve vyšetřování trestných činů ČT:
 • Bedřich Rus (ELI Beamlines, FÚ AV ČR Praha): Obří lasery nové generace pro vědecký výzkum a aplikace ČT:
 • Pavel Prošek (Masarykova univerzita Brno): Antarktida a lidé, objevování a existence
 • Roman Neruda (ÚI AV ČR, MFF UK): Co jsou to hluboké neuronové sítě
 • Štepánka Baierlová (SOŠ pro adm. EU Praha) a Roman Podlena (GML Brno): Ozoboti - robůtci s českým srdcem.

Biologické inspirace informatiky, Praha, 6.-7.4. 2017, Akademie věd ČR, Národní třída

 • Jaroslav Flegr: Evoluční zamrzání a tání aneb adaptivní evoluce u sexuálních organismů
 • Blanka Říhová: Imunitní systém jak ho znáte a možná neznáte
 • Jan Pačes: Bioinformatika: Jak veliké genetické rozdíly jsou důležité – srovnání člověka a šimpanze
 • Hana Eliášová: Nové trendy ve forenzní antropologii
 • Roman Barták: Umělá inteligence: úspěchy, trendy a výzvy
 • David Obdržálek: Roboty, roboti a lidé
 • David Hoksza: Bioinformatika a strojové učení
 • Pavel Krejčí: Paměť v ekonomických modelech
 • Filip Děchtěrenko: Zrakové vyhledávání
 • Roman Neruda: Evoluce v informatice

Vědci studentům II, 26. - 27. 9. 2016, Pardubice

 • biolog Mgr. Jan Pačes, Ph.D. z Oddělení genomiky a bioinformatiky Ústavu molekulární genetiky AV ČR - Člověk a šimpanz – jaké genetické rozdíly jsou důležité
 • významný český astronom a astrofyzik RNDr. Jiří Grygar, CSc. z Fyzikálního ústavu AV ČR - Proč astrologie nefunguje, kdežto astronomie ano?
 • katolický teolog a církevní historik doc. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D., vedoucí Katedry kulturních a náboženských studií Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové - Imigrace a otázka evropské identity
 • RNDr. Jan Kalina, Ph.D. z Ústavu informatiky AV ČR, kde se věnuje především matematické statistice a bioinformatice - Zfalšoval Gregor Mendel výsledky svých pokusů?
 • pplk. Ing. Zdeněk Šíma, Kriminalistický ústav Praha Policie ČR - Forenzní analýza digitálního videozáznamu
 • Mgr. Roman Neruda, CSc., vědecký pracovník Ústavu informatiky AV ČR, přednášející na Matematicko-fyzikální fakultě UK, odborník na umělou inteligenci - Umělá inteligence

Vědci studentům II, 13. - 14. 6. 2016, Uherské hradiště

 • český vědec britského původu Dr. Michael G. S. Londesborough B.Sc Hons Ph.D, výzkumný pracovník Ústavu anorganické chemie AV ČR, známý i jako televizní moderátor a popularizátor vědy - Cold-War Spies, Rocket Fuels, Medicines and Microelectronics: The Amazing Chemistry of the Boron Hydrides!
 • Mgr. Tomáš Cikrt, bývalý novinář a mluvčí Ministerstva zdravotnictví, v současné době šéfredaktor online Zdravotnického deníku - Příběhy léků. Jak rozumně a bezpečně užívat léky
 • zoolog RNDr. Dušan Trávníček z přírodovědného oddělení Muzea Jihovýchodní Moravy ve Zlíně - Zvířata na Zemi, aneb proč tygři nežijí v Africe a lemuři v Austrálii?
 • konzultant a publicista, specialista na oblast kosmonautiky, autor mnoha knih literatury faktu, Ing. Tomáš Přibyl - Den na oběžné dráze ; Pilotovaná výprava na Mars
 • Doc. RNDr. Petr Ponížil, Ph.D., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně - Staroměstský orloj
 • Mgr. Roman Neruda, CSc., vědecký pracovník Ústavu informatiky AV ČR, přednášející na Matematicko-fyzikální fakultě UK, odborník na umělou inteligenci - Co se stroje v mládí naučí ...?

Vědci studentům II, 31.3 - 1.4. 2016, Brno

 • přední česká vědkyně, imunoložka a mikrobioložka prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc., specializující se na výzkum v oblasti léčby rakoviny: Jak imunitní systém pomáhá a chrání a kde chybuje
 • známý český klimatolog a polárník, zakladatel první české vědecké stanice na Antarktidě, prof. RNDr. Pavel Prošek, CSc. z Geografického ústavu Masarykovy univerzity v Brně: Neživá příroda Antarktidy
 • prof. Ing. Miloš Barták, CSc. z Ústavu experimentální biologie, který se věnuje anatomii a fyziologii rostlin: Český výzkum Antarktidy: rostliny a živočichové
 • doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D., historik, zabývající se především českými a slovenskými dějinami 20. století, děkan Filozofické fakulty UK v Praze v letech 2006-14, nyní působí v Ústavu českých dějin Filozofické fakulty a jako náměstek generálního ředitele Národního muzea: Co si v sobě neseme z dějin 20. století?
 • Mgr. Roman Neruda, CSc., vědecký pracovník Ústavu informatiky AV ČR, přednášející na Matematicko-fyzikální fakultě UK, odborník na umělou inteligenci: Co se stroje v mládí naučí ...?
 • návštěva Hvězdárny a planetária Brno s průvodcem Mgr. Josefem Formanem

Vědci do středních škol, 2. - 4. 11. 2016, Jihlava

 • přední česká vědkyně, imunoložka a mikrobioložka prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc., specializující se na výzkum v oblasti léčby rakoviny: Jak imunitní systém pomáhá a chrání a kde chybuje
 • významný český astronom a astrofyzik RNDr. Jiří Grygar, CSc. z Fyzikálního ústavu AV ČR: Věda a víra
 • Mons. prof. PhDr. Petr Piťha, CS., dr.h.c., bohemista, lingvista, pedagog a katolický kněz, ministr školství: Máme problém s islámem?
 • expertka na češtinu, zástupkyně ředitele Ústavu pro jazyk český AV ČR, PhDr. Markéta Pravdová, Ph.D., MBA: Čeština z dílny jazykové poradny
 • konzultant a publicista, specialista na oblast kosmonautiky, autor mnoha knih literatury faktu, Ing. Tomáš Přibyl: Den na oběžné dráze
 • Ing. Jan Kozánek, CSc. z Ústavu termomechaniky AV ČR, odborník na vědecko-technické výpočty: Programování vědeckotechnických výpočtů
 • Mgr. Květuše Sýkorová z Přírodovědecké fakulty UJEP v Ústí nad Labem, Katedra informatiky: Kryptologie dříve a nyní
 • RNDr. Jan Kalina, Ph.D. z Ústavu informatiky AV ČR, zabývá se statistikou a zpracováním dat: Zfalšoval Gregor Mendel výsledky svých pokusů?
 • Mgr. Štěpánka Baierlová, SOŠ pro administrativu EU, Praha a Mgr. Roman Podlena, Gymnázium Matyáše Lercha, Brno: Šifrování na vlastní kůži
 • Mgr. Roman Neruda, CSc., vědecký pracovník Ústavu informatiky AV ČR, přednášející na Matematicko-fyzikální fakultě UK: O umělé inteligenci

Vědci do středních škol, 27. - 29. 4. 2016, Ústí nad Labem

 • přední český kriminalista a soudní znalec v oboru forenzní biomechanika prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc.: Forenzní vědy při vyšetřování zločinů
 • světový odborník v oboru anorganické chemie a skvělý popularizátor vědy Dr. Michael G. S. Londesborough B.Sc Hons Ph.D., z Ústavu anorganické chemie AV ČR: Cold-War Spies, Rocket Fuels, Medicines and Microelectronics: The Amazing Chemistry of the Boron Hydrides!
 • doc. RNDr. Vladislav Kuboň, Ph.D., Ústav formální a aplikované lingvistiky, MFF UK: Učíme stroje česky
 • Mons. prof. PhDr. Petr Piťha, CS., dr.h.c., bohemista, lingvista, pedagog a katolický kněz, ministr školství Máme problém s islámem?
 • historik PhDr. Zdeněk Pousta, který pracoval mnoho let jako vedoucí Archivu Univerzity Karlovy a zasloužil se o jeho uspořádání a velký rozvoj, věnuje se mj. dějinám studentského hnutí: 17. listopad 1939
 • Mgr. Roman Neruda, CSc., vědecký pracovník Ústavu informatiky AV ČR, přednášející na Matematicko-fyzikální fakultě UK, odborník na umělou inteligenci: O umělé inteligenci
 • RNDr. Michael Prouza, Ph.D., Fyzikální ústav AV ČR: Vesmír, černé díry, temná hmota a energie
 • Mgr. Jan Pačes, Ph.D., Ústav molekulární genetiky AV ČR: Člověk a šimpanz – jaké genetické rozdíly jsou důležité
 • Ing. Martin Neruda, Ph.D., Fakulta životního prostředí UJEP v Ústí n.L.: Fakulta životního prostředí UJEP
 • návštěva Zdymadla Střekov a rybího přechodu s průvodci Ing. Pavlou Hajdinovou a Ing. Martinem Nerudou, PhD.

Naděje a rizika digitálního věku, 21. - 22. 11. 2016, Brno

 • Ing. Tomáš Přibyl (nezávislý publicista a konzultant v oblasti informačních a komunikačních technologií) - Chyby, které za nás udělali jiní
 • Mons. prof. PhDr. Petr Piťha, CS., dr.h.c. - Vývoj techniky
 • Mgr. Jan Pačes, Ph.D. (Ústav molekulární genetiky AV ČR) - Bioinformatika: Jak veliké genetické rozdíly jsou důležité - srovnání člověka a šimpanze
 • RNDr. Barbara Zitová, Ph.D. (ÚTIA AV ČR) - Místo lupy počítač – jak se dostat za hranice lidských možností
 • prof. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc., Ph.D. (Fakulta informatiky MU Brno) - Identita v počítačových a komunikačních systémech
 • Ing. Kateřina Tajovská, Ph.D. , Mgr. Radim Štampach, Ph.D. (Geografický ústav, Přírodovědecká fakulta MU Brno) - Neztraťte se ve světě digitálních map
 • Mgr. Roman Neruda, CSc. Ústav informatiky AV ČR - Vzpoura mozků

Naděje a rizika digitálního věku, 17. - 18. 10. 2016, Ústí nad Labem

 • Martin Hausenblas, MBA (Adler, Liftago) - Neuroleadership
 • Ing. Ladislav Beneš, CSc. (ÚI AV ČR) - Může můj počítač ohrozit internet?
 • Ing. Babak Mahdian, Ph.D. (ÚTIA AV ČR) - Jak moc můžeme věřit publikovaným fotografiím?
 • JUDr. Jan Kolouch, Ph.D. (CESNET) - Digitální stopa; Sociální sítě
 • PhDr. Markéta Pravdová, Ph.D., MBA (Ústav pro jazyk český AV ČR) - Internetová jazyková příručka
 • Mgr. Květuše Sýkorová (PřF UJEP v Ústí nad Labem, Katedra informatiky) - Kryptologie dříve a nyní

Naděje a rizika digitálního věku, 26. - 27. 5. 2016, Praha

 • RNDr. Barbara Zitová, Ph.D. (ÚTIA AV ČR) - Místo lupy počítač – jak se dostat za hranice lidských možností
 • por. Alena Pejčochová, M.A. (Policie ČR) - Jak se bezpečně chovat na internetu
 • prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc. (Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Vysoká škola finanční a správní) - Naděje digitálního světa při vyšetřování zločinů
 • Ing. Milan Zajíček, Ph.D. (ÚTIA AV ČR) - Umění klamu – lehký vhled do sociálního inženýrství
 • Mgr. Ondřej Hrabec, Ph.D. (Katedra psychologie Pedagogické fakulty UK) - Virtuální světy aneb realita jako rozbitá hra?
 • Andrea Kropáčová (CESNET) - Digitální stopa
 • Ing. Jiří Palyza (Národní centrum bezpečnějšího internetu) - Svět se mění. Stíháme?
 • návštěva sídla Avast software s přednáškou Cesty k nákaze a ukázkami počítačové bezpečnosti

Naděje a rizika digitálního věku, 17. - 18. 3. 2016, Praha

 • Ing. Babak Mahdian, Ph.D. (ÚTIA AV ČR) - Jak moc můžeme věřit publikovaným fotografiím?
 • plk. RNDr. Hana Eliášová, Ph.D. (Kriminalistický ústav Praha Policie ČR) - Moderní trendy forenzní antropologie
 • Ing. Bc. Marek Čandík, Ph.D. (Policejní akademie České republiky v Praze) - Znovuzrození steganografie
 • Mgr. Josef Šlerka (Filozofická fakulta UK v Praze) - Řekni mi co lajkuješ a já ti povím, kdo jsi
 • Ing. Ladislav Beneš, CSc. (Ústav informatiky AV ČR) - Může můj počítač ohrozit internet?
 • Ing. Michal Salát (Avast Software)

Vědci studentům, 15. - 16. 6. 2015, Jihlava

 • jaderná fyzička Ing. Dana Drábová, Ph.D., Dr.h.c., předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
 • stomatolog MUDr. Radek Hippmann, Ph.D. s ordinací v Praze i v Africe
 • polárník prof. RNDr. Pavel Prošek, CSc., zakladatel první české vědecké stanice v Antarktidě
 • prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc., kriminalista, soudní znalec v oboru forenzní biomechaniky, bývalý vedoucí Katedry kriminalistiky na Policejní akademii
 • Mgr. Roman Neruda, CSc., vědecký pracovník Ústavu informatiky AV ČR, odborník na umělou inteligenci, přednáší na Matematicko-fyzikální fakultě UK v Praze

Vědci studentům, 23. - 24. 4. 2015, Brno

 • prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc., kriminalista, soudní znalec v oboru forenzní biomechaniky, bývalý vedoucí Katedry kriminalistiky na Policejní akademii
 • prof. RNDr. Roman Barták, Ph.D. z Katedry teoretické informatiky a matematické logiky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze
 • prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc., biochemik, předseda Akademie věd ČR v letech 2005-09, předseda Učené společnosti ČR
 • prof. PhDr. Petr Piťha, CS., dr.h.c., bohemista, lingvista, pedagog a kněz, bývalý ministr školství
 • PhDr. Zdeněk Pousta, historik, vedoucí Archivu Univerzity Karlovy
 • prof. Ing. Emil Pelikán, CSc. z Ústavu informatiky AV ČR, odborník na počítačové modelování

Vědci studentům, 19. - 20. 3. 2015, Ústí nad Labem

 • významný český astronom a astrofyzik RNDr. Jiří Grygar, CSc. z Fyzikálního ústavu AV ČR
 • prof. RNDr. Roman Barták, Ph.D. z Katedry teoretické informatiky a matematické logiky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze
 • přední česká antropoložka plk. RNDr. Hana Eliášová, Ph.D., vedoucí oddělení antropologie a biologie v Kriminalistickém ústavu Praha
 • prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc., biochemik, předseda Akademie věd ČR v letech 2005-09, předseda Učené společnosti ČR
 • hydrolog Mgr. Jan Šrejber z Českého hydrometeorologického ústavu

100 vědců do středních škol, 11. - 12. 4. 2014, Praha

 • Ing. Květoslava Stejskalová, CSc.: Moderní směry fyzikální chemie – nad čím dnes bádají vědci v ÚFCH J. Heyrovského
 • RNDr. Libor Brabec, CSc.: Studium katalytických materiálů a membrán rastrovacím elektronovým mikroskopem Jeol
 • Mgr. Ján Žabka, CSc.: Použití hmotnostní spektrometrie pro sledování chemických reakci probíhajících v ionosféře Titanu
 • Ing. Pavel Janda, CSc.: Mikroskopie rastrovací sondou studuje nanosvět – metody AFM a STM mikroskopie
 • Ing. Jan Plšek, Ph.D.: Analýza povrchově aktivních látek fotoelektronovou spektroskopií
 • Mgr. Monika Klusáčková: Chromatografie – královna analýz

(všichni z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i., Praha)

100 vědců do středních škol, 3. - 5. 4. 2014, Jihlava

 • Mgr. Roman Giebisch, Ph.D. (Národní knihovna České republiky, Praha): Spolupráce škol a knihoven v ČR
 • prof. PhDr. Petr Piťha, CSc., dr.h.c.: Listopad 1989, hodnota svobody
 • PhDr. Ivana Svobodová (Ústav pro jazyk český AV ČR, Praha): Současný pravopisný systém češtiny
 • RNDr. Alena Morávková, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta UK v Praze): Jak motivovat pro přírodní vědy
 • prohlídka kostela Povýšení sv. Kříže
 • Mgr. Štěpánka Baierlová (Gymnázium Sušice), RNDr. Jan Preclík, PhD. (Jiráskovo gymnázium Náchod): Robotické soutěže, workshop s Lego roboty
 • RNDr. Hana Eliášová, Ph.D. (Kriminalistický ústav Praha Policie České republiky): Skrytá identita
 • RNDr. David Obdržálek, Ph.D. (MFF UK v Praze, Katedra teoretické informatiky a matematické logiky): Robotika

100 vědců do středních škol, 20. - 22. 3. 2014, Hradec Králové

 • prof. PhDr. Petr Piťha, CSc., dr.h.c.: Listopad 1989, hodnota svobody
 • PhDr. Zdeněk Pousta (Archiv Univerzity Karlovy, Praha): Působení duchovní síly v totalitních věznicích
 • doc. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D. (Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, Katedra kulturních a náboženských studií): Proč jsou Češi ateisté aneb Specifické rysy české cesty od lidové církve k nejateističtější zemi světa
 • RNDr. David Obdržálek, Ph.D. (MFF UK v Praze, Katedra teoretické informatiky a matematické logiky): Robotika
 • Mgr. Štěpánka Baierlová (Gymnázium Sušice), RNDr. Jan Preclík, PhD. (Jiráskovo gymnázium Náchod): Robotické soutěže, workshop s Lego roboty
 • prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc. (Mikrobiologický ústav AV ČR, Praha): Imunitní systém: mýty a realita
 • Mgr. Kamila Smejkalová, Ph.D. (Ústav pro jazyk český AV ČR, Praha): Jazykové poradenství aneb Co je to správnost v jazyce
 • prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc. (Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s., Katedra kriminalistiky a forenzních disciplín; Vysoká škola chemicko-technologická v Praze): Forenzní vědy při vyšetřování zločinů

100 vědců do středních škol, 27. 2. - 1. 3. 2014, Brno

 • Ing. Jana Tichá (Hvězdárna a planetárium Č. Budějovice, Observatoř Kleť , viz např. astro.cz ): Blízkozemní asteroidy a co s nimi dělat
 • RNDr. Hana Eliášová, Ph.D. (Kriminalistický ústav Praha Policie ČR, viz např. ČRo Plus, 14.11.2012 ): Od nálezu k identifikaci aneb forenzní antropologie v praxi
 • Ing. Dana Drábová, Ph.D., Dr.h.c. (Státní úřad pro jadernou bezpečnost, viz např. ČT: Hydepark 8.9.2012 ): Energie pro příští generace
 • Mgr. Roman Neruda, CSc. (Ústav informatiky AV ČR, Praha): Umělá inteligence a umělý život
 • prof. RNDr. Pavel Prošek, CSc. (Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Brno, ciz např. ČT: Hydepark 13.3.2013 ): Antarktida
 • Mgr. Kamila Smejkalová, Ph.D. (Ústav pro jazyk český AV ČR, Praha): Jazykové poradenství aneb Co je to správnost v jazyce
 • Mgr. Barbora Mikulecká, Mgr. Vojtěch Hanák, Adam Weiser – ÚDiF (Úžasné Divadlo Fyziky): Vidět zvuk, slyšet světlo. Všechny barvy duhy.

100 vědců do středních škol, 23. - 25. 1. 2014, Praha

100 vědců do středních škol, 12. - 14. 12. 2013, Jihlava

 • doc. RNDr. Vladislav Kuboň, Ph.D.: Učíme stroje česky (Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha)
 • prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc.: Co nás činí lidmi: struktura a evoluce lidského genomu (Ústav molekulární genetiky AV ČR, Praha)
 • RNDr. Michael Prouza, Ph.D.: Vývoj vesmíru, temná hmota a temná energie (Fyzikální ústav AV ČR)
 • doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.: Moderní dějiny ČR (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze)
 • Ing. arch. Jindřich Synek: Návrat posvátné architektury? (Fakulta stavební ČVUT v Praze)
 • prof. RNDr. Patrik Španěl, Dr.rer.nat.: Analýza stopových látek v lidském dechu pro diagnostiku nemocí (Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR)

100 vědců do středních škol, 7. - 9. 11. 2013, Pardubice

 • prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.: Obezita a cukrovka aneb jak zůstat zdravý a štíhlý (1. LF UK a VFN v Praze, viz např. časopis Forum UK nebo lidovky.cz)
 • Ing. Mgr. Jaroslav Hlinka, Ph.D.: Mozek nikdy nespí (Ústav informatiky AV ČR, v. v. i., Praha)
 • RNDr. Jiří Martínek: Jak Češi přispěli k objevování světa (Historický ústav AV ČR, Praha)
 • prof. RNDr. Jaroslav Nešetřil, DrSc., Dr.h.c.mult.: Co je a co není diskrétní matematika (ředitel Informatického ústavu Univerzity Karlovy)
 • Ing. Bedřich Rus, Ph.D.: Obří lasery nové generace pro vědecký výzkum a aplikace (Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Praha)
 • PhDr. Filip Smolík, Ph.D.: Co se děje v psychologické laboratoři aneb jak můžeme měřit člověka (Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha)
 • prof. Ing. Petr Kalenda, CSc., prof. Ing. Miloš Sedlák, DrSc.: Prezentace fakulty; Zajímavosti z laboratoří (Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice)

100 vědců do středních škol, 19. - 21. 9. 2013, Karlovy Vary

 • prof. RNDr. Roman Barták, Ph.D: Umělá inteligence a plánování (vedoucí katedry KTIML na Matematicko-fyzik. fakultě Karlovy univerzity, Praha)
 • Mgr. Tomáš Cikrt: Příběhy léků. Jak rozumně a bezpečně užívat léky (mluvčí MEDIGROUP a.s., bývalý novinář a mluvčí ministerstva zdravotnictví)
 • RNDr. Hana Eliášová, Ph.D.: Od nálezu k identifikaci aneb forenzní antropologie v praxi (Kriminalistický ústav Praha Policie České republiky)
 • Prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc.: Jak funguje (a někdy nefunguje) imunitní systém (Ústav molekulární genetiky AV ČR, Praha)
 • Doc. RNDr. Karel Oliva, Dr.: Jak se dělá gramatický korektor češtiny (Ústav pro jazyk český AV ČR, Praha)
 • Mgr. Ondřej Votava, Ph.D.: Atmosféra z pohledu fyzika a letce (Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, Praha)
 • Prof. PhDr. Petr Piťha, CSc., dr.h.c. – přednáška pro učitele (bývalý ministr školství, bohemista, historik, pedagog, kněz)

100 vědců do středních škol, 6. - 8. 6. 2013, Uherské Hradiště

 • Ing. Ilona Müllerová, DrSc (Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i., Brno) - Rastrovací elektronová mikroskopie
 • doc. RNDr. Petr Hliněný, Ph.D. (Masarykova Univerzita, Brno) Kreslení bez křížení - Od práce v cihelně po skutečnou matematiku
 • Mgr. Libor Běhounek, Ph.D. (Ústav informatiky AV ČR, Praha) – Kolik peněz z vás udělá boháče? (Co a k čemu jsou fuzzy množiny)
 • MUDr. Radek Hippmann, Ph.D.(Dětská stomatologická klinika FN v Motole, Praha) - Stomatologie trochu jinak aneb jak se léčí a zkoumá na klinice a v keňské nemocnici
 • doc. RSDr. Václav Lošek, CSc. , RNDr. Zdeněk Šafařík, Ph.D. (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně) - Co je to „Ochrana obyvatelstva“?, Co je to „Ovládání rizik“?
 • RNDr. Michal Chytil, DrSc. (Ústav informatiky AV ČR, Praha) – Myšlenkové forhendy a bekhendy (trénink myšlení dříve a nyní)
 • Mgr. Roman Neruda, CSc. (Ústav informatiky AV ČR, Praha) - Evoluční algoritmy a umělý život

100 vědců do středních škol, 25. - 27. 4. 2013, Hradec Králové

 • Prof. Ing. Vladimír Mareček, DrSc (Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, Praha) - Od polarografie k elektrochemii na rozhraní dvou kapalin
 • Doc. RNDr. Eva Zažímalová, CSc.(Ústav experimentální botaniky AV ČR) - I rostliny mají hormony
 • Prof. MUDr. Stanislav Filip, Ph.D., DSc.(Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové) - Kmenová buňka a její využití v regenerační medicíně
 • Prof. RNDr. Petr Vopěnka, DrSc. (Fakulta Filozofická Západočeské univerzity v Plzni) - Počátky evropské vědy
 • PhDr. Jiří Němeček - Co by mohly vyprávět tyto zdi
 • ICLic. Karel Moravec - Kostel Panny Marie v Hradci Králové
 • RNDr. Kryštof Eben, CSc., Ing. Pavel Juruš, Ph.D. (Ústav informatiky AV ČR, Praha) – Dýchání lidí, dýchání Země (čistota ovzduší, skleníkové plyny)
 • RNDr. Michal Chytil, DrSc. (Ústav informatiky AV ČR, Praha) – Myšlenkové forhendy a bekhendy (trénink myšlení dříve a nyní)
 • Mgr. Roman Neruda, CSc. (Ústav informatiky AV ČR, Praha) - Evoluční algoritmy a umělý život

100 vědců do středních škol, 21. - 23. 3. 2013, Liberec

 • RNDr. Michal Chytil, DrSc. (Ústav informatiky AV ČR, Praha) – Myšlenkové forhendy a bekhendy (trénink myšlení dříve a nyní)
 • Mgr. Tomáš Cikrt - Příběhy léků. Jak rozumně a bezpečně užívat léky
 • Doc. RNDr. Karel Oliva, Dr.(Ústav pro jazyk český AV ČR, Praha) - Jak se dělá gramatický korektor češtiny
 • Prof. Ing. Václav Kopecký, CSc., Prof. RNDr. Oldřich Jirsák, CSc.(Technická Universita Liberec) - Laserové anemometrie v experimentální mechanice tekutin
 • Mgr. Otakar Frank, Ph.D. (Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, Praha) - Budoucnost patří uhlíkatým nanomateriálům
 • Mgr. Roman Neruda, CSc. (Ústav informatiky AV ČR, Praha) - Evoluční algoritmy a umělý život

100 vědců do středních škol, 21. - 23. 2. 2013, Ústí nad Labem

 • RNDr. Michal Chytil, DrSc. (Ústav informatiky AV ČR, Praha) – Informace o projektu
 • prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc (Fyziologický ústav AV ČR, Praha) - Jak v nás tikají biologické hodiny
 • Ing. Dana Drábová, Ph.D. (Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Praha) - Energie pro příští generace
 • Prof. PhDr. Petr Piťha, CSc., dr.h.c. - Význam historických výročí v našich moderních dějinách
 • MUDr. Radek Hippmann, Ph.D. (Dětská stomatologická klinika FN v Motole, Praha) - Stomatologie trochu jinak aneb jak se léčí a zkoumá na klinice a v keňské nemocnici
 • Doc. Ing. Zdeňka Kolská, Ph.D., Ing. Martin Kormunda, Ph.D. (ÚJEP Ústí n. L.) - Cesta do nanosvěta a zpět
 • Ing. Mgr. Jaroslav Hlinka, Ph.D. (Ústav informatiky AV ČR, Praha) - Mozek nikdy nespí
 • Mgr. Roman Neruda, CSc. (Ústav informatiky AV ČR, Praha), Ing. Martin Neruda, Ph.D. (ÚJEP Ústí n. L.), Mgr. Jan Šrejber (ČHMÚ Ústí n. L).- Umělá inteligence a umělý život, aplikace v robotice a hydrologickém modelování

100 vědců do středních škol, 10. - 12. 1. 2013, Plzeň

100 vědců do středních škol, 29. 11. - 1. 12. 2012, České Budějovice

100 vědců do středních škol, 18. - 20. 10. 2012, Ostrava

100 vědců do středních škol, 21. - 23. 6. 2012, Olomouc

 • doc. Ing. Mgr. Petr Klán, CSc. (Ústav informatiky AV ČR, Praha) – Informace o projektu, inspirující věda
 • Mgr. Roman Neruda, CSc. (Ústav informatiky AV ČR, Praha) - Evoluční algoritmy a umělý život
 • Mgr. Libor Běhounek, Ph.D. (Ústav informatiky AV ČR, Praha) - Jak je důležité být fuzzy
 • Ing. Martin Vejmelka, Ph.D. (Ústav informatiky AV ČR, Praha) - Jak nás inspiruje lidský mozek?
 • prof. RNDr. Patrik Španěl, Dr. rer. nat (Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, Praha) - Lidský dech odhaluje nemoci
 • Mgr. Ondřej Votava, Ph.D.(Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, Praha) - Zemská atmosféra doteď a co dále...? Atmosféra z pohledu fyzika a letce
 • RNDr. Jan Lázna (SZŠ Prostějov)- Organizace SOČ
 • Mgr. Jana Prošvicová (Mendelovo gymnázium v Opavě) - Rétorika
 • RNDr. Ladislav Andrej, CSc. (nezávislý vědec) - Na cestě ke kvantovým laptopům a ke kvantovému webu
 • Mgr. Alena Jarošová (UP Olomouc) - Společenské chování
 • Tomáš Mariančík (student VUT Brno) - Intel ISEF 2012 [youtube]
 • Pavel Čapek, Tomáš Mikeladze (studenti SŠ aplikované kybernetiky H. Králové) - Chlazení alternativní technologií
 • Miloš Jedlička, Václav Holler, Jan Kellner (studenti SŠ aplikované kybernetiky H. Králové) - Technologie 3D tisku