Historie

Přírodní vědy: Od údivu k aplikacím, 28.-30. 11. 2018, Jihlava

prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc. - Ústav molekulární genetiky AV ČR - Jak funguje (a někdy nefunguje) imunitní systém
RNDr. David Obdržálek, Ph.D. - MFF UK - Jak to máme dnes s robotikou
prof. RNDr. Petr Slavíček, Ph.D. - VŠCHT, Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR - Co dalo světlo chemii a chemie světlu?
Mgr. Filip Děchtěrenko, Ph.D. - Psychologický ústav AV ČR - Kolik si zapamatujeme instagramových fotografií?
RNDr. Klára Bezděčková, Ph.D. - Muzeum Vysočiny Jihlava - Společenský život hmyzu
Bc. Miloš Podařil - Jihlavská astronomická společnost, z.s. - Pravda je tam venku aneb Hledání pravdy o mimozemském životě
Mgr. Roman Neruda, CSc. - Ústav informatiky AV ČR, MFF UK - Co se stroje v mládí naučí ...
ÚDIF – Úžasné Divadlo Fyziky - Příběh žárovky, Všechny barvy duhy

Česko-slovenská informatika: Roboti nad Dunajem, 23.-24. 10. 2018, ÚI SAV, Bratislava

Ing. Milan Rusko, PhD. - ÚI SAV: Počítačová analýza a syntéza ľudského hlasu a identifikácia emócií v reči
Ing. Peter Malík, PhD.- ÚI SAV: Elektronické obvody dnes a zajtra
Ing. Ján Zelenka, PhD. - ÚI SAV: SkyBat – agentový model založený na dlhodobom sledovaní správania sa stromových netopierov
Mgr. Martin Venhart, PhD. – Fyzikálny ústav SAV: CERN: Od elementárnych častíc, cez atómové jadrá, až po praktické aplikácie v medicíne a IT
Ing. Marcel Kvassay, PhD. - ÚI SAV: O netradičnom využití herných technológií a počítačových simulácií ľudského správania
Ing. Martin Šperka, PhD. - Výpočtové stredisko SAV: Stála výstava dejín výpočtovej techniky na Slovensku (exkurze)
Národné centrum robotiky (exkurze)

Pomáhat a chránit - Karlovy Vary, 13.-14. 9. 2018, SPgŠ, gymnázium a VOŠ Karlovy Vary

Mgr. Jan Pačes, Ph.D. Ústav molekulární genetiky AV ČR Umělý život
prof. PhDr. Jiří Straus DrSc. VŠCHT a VŠFS Kriminalistika a forenzní vědy ve vyšetřování trestných činů
Ing. Adam Novozámský, Ph.D, Ústav teorie informace a automatizace AV ČR Vybrané aplikační oblasti zpracování obrazu: forenzní analýza obrazu a lékařské zobrazovací metody
Mgr. Jan Šrejber, ČHMÚ Ústí n. L. Sucho a povodně – dvě strany téže mince
Mgr. Štěpánka Baierlová, ZŠ Sušice Ozoboti – robůtci s českým srdcem
Mgr. Roman Neruda, CSc. Ústav informatiky AV ČR, MFF UK Život in silico

Přemýšlení o člověku - Uherské Hradiště, 20.-22.6. 2018, Univerzita T.Bati

prof. RNDr. Roman Barták, Ph.D. Matematicko-fyzikální fakulta UK Praha Co (ne)umí umělá inteligence?
prof. Ing. Josef Lazar, Dr. Ústav přístrojové techniky AV ČR, Brno Superpřesné lasery – měření světlem
Mgr. Jan Pačes, Ph.D. Ústav molekulární genetiky AV ČR Umělý život
doc. PhDr. Filip Smolík, Ph.D. Psychologický ústav AV ČR Jak měřit naše poznávání: něco o vnímání, paměti a jazyce
RNDr. Hana Eliášová, Ph.D. Kriminalistický ústav Praha, Policie ČR Forenzní antropologie
Mgr. Roman Neruda, CSc. Ústav informatiky AV ČR, MFF UK Strojové učení. Život in silico.
PhDr. David Černý, Ph.D. Ústav státu a práva AV ČR Etika provozu autonomních vozidel
Mgr. Ladislava Řezníčková, Ph.D. Geografický ústav, Přírodovědecká fakulta MU, Brno Klima a extrémy počasí

Stvořitelé nových světů - Pardubice, 31.5.-1.6.2018

prof. RNDr. Roman Barták, Ph.D. Matematicko-fyzikální fakulta UK Praha, Co je nového v umělé inteligenci
Mgr. Jan Pačes, Ph.D. Ústav molekulární genetiky AV ČR, Umělý život
Mgr. Roman Neruda, CSc. Ústav informatiky AV ČR, MFF UK, Vita in silico
PhDr. David Černý, Ph.D. Ústav státu a práva AV ČR, Etika autonomních vozidel
Mgr. Tomáš Cikrt šéfredaktor online Zdravotnického deníku, Jak rozumně a bezpečně užívat léky
prof. PhDr. Jiří Straus DrSc. VŠCHT a VŠFS Kriminalistika a forenzní vědy ve vyšetřování trestných činů

Z Brna ke hvězdám - Brno, 18.-20.4. 2018, Krajský úřad, Cejl

prof. PhDr. Jiří Svoboda, DrSc., Ústav antropologie PřF MU, Archeologický ústav AV ČR, Brno, Současný pohled na evoluci člověka
prof. RNDr. Miloslav Druckmüller, CSc., Ústav matematiky, Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně
Mgr. Petr Scheirich, Ph.D., Astronomický ústav AV ČR, Oddělení meziplanetární hmoty
Dr. Michael G. S. Londesborough B.Sc Hons Ph.D. Ústav anorganické chemie AV ČR
prof. Ing. Josef Lazar, Dr. Ústav přístrojové techniky AV ČR, Brno
PhDr. David Černý, Ph.D. Ústav státu a práva AV ČR, Etika autonomních vozidel
Mgr. Roman Neruda, CSc. Ústav informatiky AV ČR, MFF UK, Data mining

Věda pro 21. století - Praha, 22.-23.3.2018 Akademie věd ČR, Národní třída

prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc., Ústav molekulární genetiky AV ČR, Jak funguje (a někdy nefunguje) imunitní systém
Ing. Bedřich Rus, Ph.D., Fyzikální ústav AV ČR, ELI Beamlines, Tajemství nejintenzivnějších laserů světa
Ing. Dana Drábová, Ph.D., předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, Svět (a) energie
plk. Ing. Jan Hořínek, Národní protidrogová centrála Policie ČR, Vědou proti dealerům
PhDr. David Černý, Ph.D., Ústav státu a práva AV ČR, Etika provozu autonomních vozidel
Mgr. Roman Neruda, CSc., Ústav informatiky AV ČR, MFF UK, Švábi, špačci, kapradí aneb jak se informatika inspiruje v přírodě

Výzkum a modelování v přírodních vědách, Ústí nad Labem, 23.-24.11 2017, Fakulta životního prostředí UJEP

 • prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc (Mikrobiologický ústav AV ČR), imunoložka: Pojďme si povídat o imunologii
 • prof. RNDr. Patrik Španěl, Dr.rer.nat. (Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR), fyzik: Analýza stopových látek v lidském dechu pro diagnostiku nemocí
 • Mgr. Petr Scheirich, Ph.D. (Astronomický ústav AV ČR, Oddělení meziplanetární hmoty), astronom: Pozor, padající kamení!
 • Mgr. Michal Bída, Ph.D. (MFF UK Praha a IBM Czech Republic), informatik: Umělá inteligence v 21. století
 • Ing. Jan Kozánek, CSc (Ústav termomechaniky AV ČR), matematik: Programování vědeckotechnických výpočtů
 • Mgr. Roman Neruda, CSc. (Ústav informatiky AV ČR, MFF UK), informatik: Hledání znalostí v datech, Data-mining workshop

Informatika ve společnosti přírodních věd, Jihlava, 7.-8.9. 2017, Hotel Gustav Mahler

 • mikrobiolog Václav Pačes (ÚMG AV ČR Praha): O původu života na Zemi
 • hydrolog Jan Šrejber (ČHMÚ Ústí n.L.): Sucho a povodně – dvě strany téže mince
 • Jiří Straus (VŠFS): Kriminalistika a forenzní vědy ve vyšetřování trestných činů
 • fyzik Bedřich Rus (ELI Beamlines, FÚ AV ČR Praha): Obří lasery nové generace pro vědecký výzkum a aplikace
 • Filip Smolík (Psychologický ústav AV ČR): Jak měřit naše poznávání - něco o vnímání, paměti a jazyce
 • Roman Neruda (ÚI AV ČR, MFF UK): Hledání znalostí v datech

Člověk, Země, vesmír, Brno, 21.-23.6. 2017, Krajský úřad, Cejl

 • Jiří Grygar (FÚ AV ČR Praha): Vznik fyziky, chemie a biologie, aneb velký třesk za všechno může
 • Jan Pačes (ÚMG AV ČR Praha): Bioinformatika: Jak veliké genetické rozdíly jsou důležité – srovnání člověka a šimpanze
 • Jiří Straus (VŠFS): Kriminalistika a forenzní vědy ve vyšetřování trestných činů ČT:
 • Bedřich Rus (ELI Beamlines, FÚ AV ČR Praha): Obří lasery nové generace pro vědecký výzkum a aplikace ČT:
 • Pavel Prošek (Masarykova univerzita Brno): Antarktida a lidé, objevování a existence
 • Roman Neruda (ÚI AV ČR, MFF UK): Co jsou to hluboké neuronové sítě
 • Štepánka Baierlová (SOŠ pro adm. EU Praha) a Roman Podlena (GML Brno): Ozoboti - robůtci s českým srdcem.

Biologické inspirace informatiky, Praha, 6.-7.4. 2017, Akademie věd ČR, Národní třída

 • Jaroslav Flegr: Evoluční zamrzání a tání aneb adaptivní evoluce u sexuálních organismů
 • Blanka Říhová: Imunitní systém jak ho znáte a možná neznáte
 • Jan Pačes: Bioinformatika: Jak veliké genetické rozdíly jsou důležité – srovnání člověka a šimpanze
 • Hana Eliášová: Nové trendy ve forenzní antropologii
 • Roman Barták: Umělá inteligence: úspěchy, trendy a výzvy
 • David Obdržálek: Roboty, roboti a lidé
 • David Hoksza: Bioinformatika a strojové učení
 • Pavel Krejčí: Paměť v ekonomických modelech
 • Filip Děchtěrenko: Zrakové vyhledávání
 • Roman Neruda: Evoluce v informatice

Vědci studentům II, 26. - 27. 9. 2016, Pardubice

 • biolog Mgr. Jan Pačes, Ph.D. z Oddělení genomiky a bioinformatiky Ústavu molekulární genetiky AV ČR - Člověk a šimpanz – jaké genetické rozdíly jsou důležité
 • významný český astronom a astrofyzik RNDr. Jiří Grygar, CSc. z Fyzikálního ústavu AV ČR - Proč astrologie nefunguje, kdežto astronomie ano?
 • katolický teolog a církevní historik doc. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D., vedoucí Katedry kulturních a náboženských studií Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové - Imigrace a otázka evropské identity
 • RNDr. Jan Kalina, Ph.D. z Ústavu informatiky AV ČR, kde se věnuje především matematické statistice a bioinformatice - Zfalšoval Gregor Mendel výsledky svých pokusů?
 • pplk. Ing. Zdeněk Šíma, Kriminalistický ústav Praha Policie ČR - Forenzní analýza digitálního videozáznamu
 • Mgr. Roman Neruda, CSc., vědecký pracovník Ústavu informatiky AV ČR, přednášející na Matematicko-fyzikální fakultě UK, odborník na umělou inteligenci - Umělá inteligence

Vědci studentům II, 13. - 14. 6. 2016, Uherské hradiště

 • český vědec britského původu Dr. Michael G. S. Londesborough B.Sc Hons Ph.D, výzkumný pracovník Ústavu anorganické chemie AV ČR, známý i jako televizní moderátor a popularizátor vědy - Cold-War Spies, Rocket Fuels, Medicines and Microelectronics: The Amazing Chemistry of the Boron Hydrides!
 • Mgr. Tomáš Cikrt, bývalý novinář a mluvčí Ministerstva zdravotnictví, v současné době šéfredaktor online Zdravotnického deníku - Příběhy léků. Jak rozumně a bezpečně užívat léky
 • zoolog RNDr. Dušan Trávníček z přírodovědného oddělení Muzea Jihovýchodní Moravy ve Zlíně - Zvířata na Zemi, aneb proč tygři nežijí v Africe a lemuři v Austrálii?
 • konzultant a publicista, specialista na oblast kosmonautiky, autor mnoha knih literatury faktu, Ing. Tomáš Přibyl - Den na oběžné dráze ; Pilotovaná výprava na Mars
 • Doc. RNDr. Petr Ponížil, Ph.D., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně - Staroměstský orloj
 • Mgr. Roman Neruda, CSc., vědecký pracovník Ústavu informatiky AV ČR, přednášející na Matematicko-fyzikální fakultě UK, odborník na umělou inteligenci - Co se stroje v mládí naučí ...?

Vědci studentům II, 31.3 - 1.4. 2016, Brno

 • přední česká vědkyně, imunoložka a mikrobioložka prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc., specializující se na výzkum v oblasti léčby rakoviny: Jak imunitní systém pomáhá a chrání a kde chybuje
 • známý český klimatolog a polárník, zakladatel první české vědecké stanice na Antarktidě, prof. RNDr. Pavel Prošek, CSc. z Geografického ústavu Masarykovy univerzity v Brně: Neživá příroda Antarktidy
 • prof. Ing. Miloš Barták, CSc. z Ústavu experimentální biologie, který se věnuje anatomii a fyziologii rostlin: Český výzkum Antarktidy: rostliny a živočichové
 • doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D., historik, zabývající se především českými a slovenskými dějinami 20. století, děkan Filozofické fakulty UK v Praze v letech 2006-14, nyní působí v Ústavu českých dějin Filozofické fakulty a jako náměstek generálního ředitele Národního muzea: Co si v sobě neseme z dějin 20. století?
 • Mgr. Roman Neruda, CSc., vědecký pracovník Ústavu informatiky AV ČR, přednášející na Matematicko-fyzikální fakultě UK, odborník na umělou inteligenci: Co se stroje v mládí naučí ...?
 • návštěva Hvězdárny a planetária Brno s průvodcem Mgr. Josefem Formanem

Vědci do středních škol, 2. - 4. 11. 2016, Jihlava

 • přední česká vědkyně, imunoložka a mikrobioložka prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc., specializující se na výzkum v oblasti léčby rakoviny: Jak imunitní systém pomáhá a chrání a kde chybuje
 • významný český astronom a astrofyzik RNDr. Jiří Grygar, CSc. z Fyzikálního ústavu AV ČR: Věda a víra
 • Mons. prof. PhDr. Petr Piťha, CS., dr.h.c., bohemista, lingvista, pedagog a katolický kněz, ministr školství: Máme problém s islámem?
 • expertka na češtinu, zástupkyně ředitele Ústavu pro jazyk český AV ČR, PhDr. Markéta Pravdová, Ph.D., MBA: Čeština z dílny jazykové poradny
 • konzultant a publicista, specialista na oblast kosmonautiky, autor mnoha knih literatury faktu, Ing. Tomáš Přibyl: Den na oběžné dráze
 • Ing. Jan Kozánek, CSc. z Ústavu termomechaniky AV ČR, odborník na vědecko-technické výpočty: Programování vědeckotechnických výpočtů
 • Mgr. Květuše Sýkorová z Přírodovědecké fakulty UJEP v Ústí nad Labem, Katedra informatiky: Kryptologie dříve a nyní
 • RNDr. Jan Kalina, Ph.D. z Ústavu informatiky AV ČR, zabývá se statistikou a zpracováním dat: Zfalšoval Gregor Mendel výsledky svých pokusů?
 • Mgr. Štěpánka Baierlová, SOŠ pro administrativu EU, Praha a Mgr. Roman Podlena, Gymnázium Matyáše Lercha, Brno: Šifrování na vlastní kůži
 • Mgr. Roman Neruda, CSc., vědecký pracovník Ústavu informatiky AV ČR, přednášející na Matematicko-fyzikální fakultě UK: O umělé inteligenci

Vědci do středních škol, 27. - 29. 4. 2016, Ústí nad Labem

 • přední český kriminalista a soudní znalec v oboru forenzní biomechanika prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc.: Forenzní vědy při vyšetřování zločinů
 • světový odborník v oboru anorganické chemie a skvělý popularizátor vědy Dr. Michael G. S. Londesborough B.Sc Hons Ph.D., z Ústavu anorganické chemie AV ČR: Cold-War Spies, Rocket Fuels, Medicines and Microelectronics: The Amazing Chemistry of the Boron Hydrides!
 • doc. RNDr. Vladislav Kuboň, Ph.D., Ústav formální a aplikované lingvistiky, MFF UK: Učíme stroje česky
 • Mons. prof. PhDr. Petr Piťha, CS., dr.h.c., bohemista, lingvista, pedagog a katolický kněz, ministr školství Máme problém s islámem?
 • historik PhDr. Zdeněk Pousta, který pracoval mnoho let jako vedoucí Archivu Univerzity Karlovy a zasloužil se o jeho uspořádání a velký rozvoj, věnuje se mj. dějinám studentského hnutí: 17. listopad 1939
 • Mgr. Roman Neruda, CSc., vědecký pracovník Ústavu informatiky AV ČR, přednášející na Matematicko-fyzikální fakultě UK, odborník na umělou inteligenci: O umělé inteligenci
 • RNDr. Michael Prouza, Ph.D., Fyzikální ústav AV ČR: Vesmír, černé díry, temná hmota a energie
 • Mgr. Jan Pačes, Ph.D., Ústav molekulární genetiky AV ČR: Člověk a šimpanz – jaké genetické rozdíly jsou důležité
 • Ing. Martin Neruda, Ph.D., Fakulta životního prostředí UJEP v Ústí n.L.: Fakulta životního prostředí UJEP
 • návštěva Zdymadla Střekov a rybího přechodu s průvodci Ing. Pavlou Hajdinovou a Ing. Martinem Nerudou, PhD.

Naděje a rizika digitálního věku, 21. - 22. 11. 2016, Brno

 • Ing. Tomáš Přibyl (nezávislý publicista a konzultant v oblasti informačních a komunikačních technologií) - Chyby, které za nás udělali jiní
 • Mons. prof. PhDr. Petr Piťha, CS., dr.h.c. - Vývoj techniky
 • Mgr. Jan Pačes, Ph.D. (Ústav molekulární genetiky AV ČR) - Bioinformatika: Jak veliké genetické rozdíly jsou důležité - srovnání člověka a šimpanze
 • RNDr. Barbara Zitová, Ph.D. (ÚTIA AV ČR) - Místo lupy počítač – jak se dostat za hranice lidských možností
 • prof. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc., Ph.D. (Fakulta informatiky MU Brno) - Identita v počítačových a komunikačních systémech
 • Ing. Kateřina Tajovská, Ph.D. , Mgr. Radim Štampach, Ph.D. (Geografický ústav, Přírodovědecká fakulta MU Brno) - Neztraťte se ve světě digitálních map
 • Mgr. Roman Neruda, CSc. Ústav informatiky AV ČR - Vzpoura mozků

Naděje a rizika digitálního věku, 17. - 18. 10. 2016, Ústí nad Labem

 • Martin Hausenblas, MBA (Adler, Liftago) - Neuroleadership
 • Ing. Ladislav Beneš, CSc. (ÚI AV ČR) - Může můj počítač ohrozit internet?
 • Ing. Babak Mahdian, Ph.D. (ÚTIA AV ČR) - Jak moc můžeme věřit publikovaným fotografiím?
 • JUDr. Jan Kolouch, Ph.D. (CESNET) - Digitální stopa; Sociální sítě
 • PhDr. Markéta Pravdová, Ph.D., MBA (Ústav pro jazyk český AV ČR) - Internetová jazyková příručka
 • Mgr. Květuše Sýkorová (PřF UJEP v Ústí nad Labem, Katedra informatiky) - Kryptologie dříve a nyní

Naděje a rizika digitálního věku, 26. - 27. 5. 2016, Praha

 • RNDr. Barbara Zitová, Ph.D. (ÚTIA AV ČR) - Místo lupy počítač – jak se dostat za hranice lidských možností
 • por. Alena Pejčochová, M.A. (Policie ČR) - Jak se bezpečně chovat na internetu
 • prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc. (Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Vysoká škola finanční a správní) - Naděje digitálního světa při vyšetřování zločinů
 • Ing. Milan Zajíček, Ph.D. (ÚTIA AV ČR) - Umění klamu – lehký vhled do sociálního inženýrství
 • Mgr. Ondřej Hrabec, Ph.D. (Katedra psychologie Pedagogické fakulty UK) - Virtuální světy aneb realita jako rozbitá hra?
 • Andrea Kropáčová (CESNET) - Digitální stopa
 • Ing. Jiří Palyza (Národní centrum bezpečnějšího internetu) - Svět se mění. Stíháme?
 • návštěva sídla Avast software s přednáškou Cesty k nákaze a ukázkami počítačové bezpečnosti

Naděje a rizika digitálního věku, 17. - 18. 3. 2016, Praha

 • Ing. Babak Mahdian, Ph.D. (ÚTIA AV ČR) - Jak moc můžeme věřit publikovaným fotografiím?
 • plk. RNDr. Hana Eliášová, Ph.D. (Kriminalistický ústav Praha Policie ČR) - Moderní trendy forenzní antropologie
 • Ing. Bc. Marek Čandík, Ph.D. (Policejní akademie České republiky v Praze) - Znovuzrození steganografie
 • Mgr. Josef Šlerka (Filozofická fakulta UK v Praze) - Řekni mi co lajkuješ a já ti povím, kdo jsi
 • Ing. Ladislav Beneš, CSc. (Ústav informatiky AV ČR) - Může můj počítač ohrozit internet?
 • Ing. Michal Salát (Avast Software)

Vědci studentům, 15. - 16. 6. 2015, Jihlava

 • jaderná fyzička Ing. Dana Drábová, Ph.D., Dr.h.c., předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
 • stomatolog MUDr. Radek Hippmann, Ph.D. s ordinací v Praze i v Africe
 • polárník prof. RNDr. Pavel Prošek, CSc., zakladatel první české vědecké stanice v Antarktidě
 • prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc., kriminalista, soudní znalec v oboru forenzní biomechaniky, bývalý vedoucí Katedry kriminalistiky na Policejní akademii
 • Mgr. Roman Neruda, CSc., vědecký pracovník Ústavu informatiky AV ČR, odborník na umělou inteligenci, přednáší na Matematicko-fyzikální fakultě UK v Praze

Vědci studentům, 23. - 24. 4. 2015, Brno

 • prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc., kriminalista, soudní znalec v oboru forenzní biomechaniky, bývalý vedoucí Katedry kriminalistiky na Policejní akademii
 • prof. RNDr. Roman Barták, Ph.D. z Katedry teoretické informatiky a matematické logiky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze
 • prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc., biochemik, předseda Akademie věd ČR v letech 2005-09, předseda Učené společnosti ČR
 • prof. PhDr. Petr Piťha, CS., dr.h.c., bohemista, lingvista, pedagog a kněz, bývalý ministr školství
 • PhDr. Zdeněk Pousta, historik, vedoucí Archivu Univerzity Karlovy
 • prof. Ing. Emil Pelikán, CSc. z Ústavu informatiky AV ČR, odborník na počítačové modelování

Vědci studentům, 19. - 20. 3. 2015, Ústí nad Labem

 • významný český astronom a astrofyzik RNDr. Jiří Grygar, CSc. z Fyzikálního ústavu AV ČR
 • prof. RNDr. Roman Barták, Ph.D. z Katedry teoretické informatiky a matematické logiky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze
 • přední česká antropoložka plk. RNDr. Hana Eliášová, Ph.D., vedoucí oddělení antropologie a biologie v Kriminalistickém ústavu Praha
 • prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc., biochemik, předseda Akademie věd ČR v letech 2005-09, předseda Učené společnosti ČR
 • hydrolog Mgr. Jan Šrejber z Českého hydrometeorologického ústavu

100 vědců do středních škol, 11. - 12. 4. 2014, Praha

 • Ing. Květoslava Stejskalová, CSc.: Moderní směry fyzikální chemie – nad čím dnes bádají vědci v ÚFCH J. Heyrovského
 • RNDr. Libor Brabec, CSc.: Studium katalytických materiálů a membrán rastrovacím elektronovým mikroskopem Jeol
 • Mgr. Ján Žabka, CSc.: Použití hmotnostní spektrometrie pro sledování chemických reakci probíhajících v ionosféře Titanu
 • Ing. Pavel Janda, CSc.: Mikroskopie rastrovací sondou studuje nanosvět – metody AFM a STM mikroskopie
 • Ing. Jan Plšek, Ph.D.: Analýza povrchově aktivních látek fotoelektronovou spektroskopií
 • Mgr. Monika Klusáčková: Chromatografie – královna analýz

(všichni z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i., Praha)

100 vědců do středních škol, 3. - 5. 4. 2014, Jihlava

 • Mgr. Roman Giebisch, Ph.D. (Národní knihovna České republiky, Praha): Spolupráce škol a knihoven v ČR
 • prof. PhDr. Petr Piťha, CSc., dr.h.c.: Listopad 1989, hodnota svobody
 • PhDr. Ivana Svobodová (Ústav pro jazyk český AV ČR, Praha): Současný pravopisný systém češtiny
 • RNDr. Alena Morávková, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta UK v Praze): Jak motivovat pro přírodní vědy
 • prohlídka kostela Povýšení sv. Kříže
 • Mgr. Štěpánka Baierlová (Gymnázium Sušice), RNDr. Jan Preclík, PhD. (Jiráskovo gymnázium Náchod): Robotické soutěže, workshop s Lego roboty
 • RNDr. Hana Eliášová, Ph.D. (Kriminalistický ústav Praha Policie České republiky): Skrytá identita
 • RNDr. David Obdržálek, Ph.D. (MFF UK v Praze, Katedra teoretické informatiky a matematické logiky): Robotika

100 vědců do středních škol, 20. - 22. 3. 2014, Hradec Králové

 • prof. PhDr. Petr Piťha, CSc., dr.h.c.: Listopad 1989, hodnota svobody
 • PhDr. Zdeněk Pousta (Archiv Univerzity Karlovy, Praha): Působení duchovní síly v totalitních věznicích
 • doc. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D. (Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, Katedra kulturních a náboženských studií): Proč jsou Češi ateisté aneb Specifické rysy české cesty od lidové církve k nejateističtější zemi světa
 • RNDr. David Obdržálek, Ph.D. (MFF UK v Praze, Katedra teoretické informatiky a matematické logiky): Robotika
 • Mgr. Štěpánka Baierlová (Gymnázium Sušice), RNDr. Jan Preclík, PhD. (Jiráskovo gymnázium Náchod): Robotické soutěže, workshop s Lego roboty
 • prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc. (Mikrobiologický ústav AV ČR, Praha): Imunitní systém: mýty a realita
 • Mgr. Kamila Smejkalová, Ph.D. (Ústav pro jazyk český AV ČR, Praha): Jazykové poradenství aneb Co je to správnost v jazyce
 • prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc. (Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s., Katedra kriminalistiky a forenzních disciplín; Vysoká škola chemicko-technologická v Praze): Forenzní vědy při vyšetřování zločinů

100 vědců do středních škol, 27. 2. - 1. 3. 2014, Brno

 • Ing. Jana Tichá (Hvězdárna a planetárium Č. Budějovice, Observatoř Kleť , viz např. astro.cz ): Blízkozemní asteroidy a co s nimi dělat
 • RNDr. Hana Eliášová, Ph.D. (Kriminalistický ústav Praha Policie ČR, viz např. ČRo Plus, 14.11.2012 ): Od nálezu k identifikaci aneb forenzní antropologie v praxi
 • Ing. Dana Drábová, Ph.D., Dr.h.c. (Státní úřad pro jadernou bezpečnost, viz např. ČT: Hydepark 8.9.2012 ): Energie pro příští generace
 • Mgr. Roman Neruda, CSc. (Ústav informatiky AV ČR, Praha): Umělá inteligence a umělý život
 • prof. RNDr. Pavel Prošek, CSc. (Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Brno, ciz např. ČT: Hydepark 13.3.2013 ): Antarktida
 • Mgr. Kamila Smejkalová, Ph.D. (Ústav pro jazyk český AV ČR, Praha): Jazykové poradenství aneb Co je to správnost v jazyce
 • Mgr. Barbora Mikulecká, Mgr. Vojtěch Hanák, Adam Weiser – ÚDiF (Úžasné Divadlo Fyziky): Vidět zvuk, slyšet světlo. Všechny barvy duhy.

100 vědců do středních škol, 23. - 25. 1. 2014, Praha

100 vědců do středních škol, 12. - 14. 12. 2013, Jihlava

 • doc. RNDr. Vladislav Kuboň, Ph.D.: Učíme stroje česky (Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha)
 • prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc.: Co nás činí lidmi: struktura a evoluce lidského genomu (Ústav molekulární genetiky AV ČR, Praha)
 • RNDr. Michael Prouza, Ph.D.: Vývoj vesmíru, temná hmota a temná energie (Fyzikální ústav AV ČR)
 • doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.: Moderní dějiny ČR (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze)
 • Ing. arch. Jindřich Synek: Návrat posvátné architektury? (Fakulta stavební ČVUT v Praze)
 • prof. RNDr. Patrik Španěl, Dr.rer.nat.: Analýza stopových látek v lidském dechu pro diagnostiku nemocí (Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR)

100 vědců do středních škol, 7. - 9. 11. 2013, Pardubice

 • prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.: Obezita a cukrovka aneb jak zůstat zdravý a štíhlý (1. LF UK a VFN v Praze, viz např. časopis Forum UK nebo lidovky.cz)
 • Ing. Mgr. Jaroslav Hlinka, Ph.D.: Mozek nikdy nespí (Ústav informatiky AV ČR, v. v. i., Praha)
 • RNDr. Jiří Martínek: Jak Češi přispěli k objevování světa (Historický ústav AV ČR, Praha)
 • prof. RNDr. Jaroslav Nešetřil, DrSc., Dr.h.c.mult.: Co je a co není diskrétní matematika (ředitel Informatického ústavu Univerzity Karlovy)
 • Ing. Bedřich Rus, Ph.D.: Obří lasery nové generace pro vědecký výzkum a aplikace (Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Praha)
 • PhDr. Filip Smolík, Ph.D.: Co se děje v psychologické laboratoři aneb jak můžeme měřit člověka (Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha)
 • prof. Ing. Petr Kalenda, CSc., prof. Ing. Miloš Sedlák, DrSc.: Prezentace fakulty; Zajímavosti z laboratoří (Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice)

100 vědců do středních škol, 19. - 21. 9. 2013, Karlovy Vary

 • prof. RNDr. Roman Barták, Ph.D: Umělá inteligence a plánování (vedoucí katedry KTIML na Matematicko-fyzik. fakultě Karlovy univerzity, Praha)
 • Mgr. Tomáš Cikrt: Příběhy léků. Jak rozumně a bezpečně užívat léky (mluvčí MEDIGROUP a.s., bývalý novinář a mluvčí ministerstva zdravotnictví)
 • RNDr. Hana Eliášová, Ph.D.: Od nálezu k identifikaci aneb forenzní antropologie v praxi (Kriminalistický ústav Praha Policie České republiky)
 • Prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc.: Jak funguje (a někdy nefunguje) imunitní systém (Ústav molekulární genetiky AV ČR, Praha)
 • Doc. RNDr. Karel Oliva, Dr.: Jak se dělá gramatický korektor češtiny (Ústav pro jazyk český AV ČR, Praha)
 • Mgr. Ondřej Votava, Ph.D.: Atmosféra z pohledu fyzika a letce (Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, Praha)
 • Prof. PhDr. Petr Piťha, CSc., dr.h.c. – přednáška pro učitele (bývalý ministr školství, bohemista, historik, pedagog, kněz)

100 vědců do středních škol, 6. - 8. 6. 2013, Uherské Hradiště

 • Ing. Ilona Müllerová, DrSc (Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i., Brno) - Rastrovací elektronová mikroskopie
 • doc. RNDr. Petr Hliněný, Ph.D. (Masarykova Univerzita, Brno) Kreslení bez křížení - Od práce v cihelně po skutečnou matematiku
 • Mgr. Libor Běhounek, Ph.D. (Ústav informatiky AV ČR, Praha) – Kolik peněz z vás udělá boháče? (Co a k čemu jsou fuzzy množiny)
 • MUDr. Radek Hippmann, Ph.D.(Dětská stomatologická klinika FN v Motole, Praha) - Stomatologie trochu jinak aneb jak se léčí a zkoumá na klinice a v keňské nemocnici
 • doc. RSDr. Václav Lošek, CSc. , RNDr. Zdeněk Šafařík, Ph.D. (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně) - Co je to „Ochrana obyvatelstva“?, Co je to „Ovládání rizik“?
 • RNDr. Michal Chytil, DrSc. (Ústav informatiky AV ČR, Praha) – Myšlenkové forhendy a bekhendy (trénink myšlení dříve a nyní)
 • Mgr. Roman Neruda, CSc. (Ústav informatiky AV ČR, Praha) - Evoluční algoritmy a umělý život

100 vědců do středních škol, 25. - 27. 4. 2013, Hradec Králové

 • Prof. Ing. Vladimír Mareček, DrSc (Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, Praha) - Od polarografie k elektrochemii na rozhraní dvou kapalin
 • Doc. RNDr. Eva Zažímalová, CSc.(Ústav experimentální botaniky AV ČR) - I rostliny mají hormony
 • Prof. MUDr. Stanislav Filip, Ph.D., DSc.(Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové) - Kmenová buňka a její využití v regenerační medicíně
 • Prof. RNDr. Petr Vopěnka, DrSc. (Fakulta Filozofická Západočeské univerzity v Plzni) - Počátky evropské vědy
 • PhDr. Jiří Němeček - Co by mohly vyprávět tyto zdi
 • ICLic. Karel Moravec - Kostel Panny Marie v Hradci Králové
 • RNDr. Kryštof Eben, CSc., Ing. Pavel Juruš, Ph.D. (Ústav informatiky AV ČR, Praha) – Dýchání lidí, dýchání Země (čistota ovzduší, skleníkové plyny)
 • RNDr. Michal Chytil, DrSc. (Ústav informatiky AV ČR, Praha) – Myšlenkové forhendy a bekhendy (trénink myšlení dříve a nyní)
 • Mgr. Roman Neruda, CSc. (Ústav informatiky AV ČR, Praha) - Evoluční algoritmy a umělý život

100 vědců do středních škol, 21. - 23. 3. 2013, Liberec

 • RNDr. Michal Chytil, DrSc. (Ústav informatiky AV ČR, Praha) – Myšlenkové forhendy a bekhendy (trénink myšlení dříve a nyní)
 • Mgr. Tomáš Cikrt - Příběhy léků. Jak rozumně a bezpečně užívat léky
 • Doc. RNDr. Karel Oliva, Dr.(Ústav pro jazyk český AV ČR, Praha) - Jak se dělá gramatický korektor češtiny
 • Prof. Ing. Václav Kopecký, CSc., Prof. RNDr. Oldřich Jirsák, CSc.(Technická Universita Liberec) - Laserové anemometrie v experimentální mechanice tekutin
 • Mgr. Otakar Frank, Ph.D. (Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, Praha) - Budoucnost patří uhlíkatým nanomateriálům
 • Mgr. Roman Neruda, CSc. (Ústav informatiky AV ČR, Praha) - Evoluční algoritmy a umělý život

100 vědců do středních škol, 21. - 23. 2. 2013, Ústí nad Labem

 • RNDr. Michal Chytil, DrSc. (Ústav informatiky AV ČR, Praha) – Informace o projektu
 • prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc (Fyziologický ústav AV ČR, Praha) - Jak v nás tikají biologické hodiny
 • Ing. Dana Drábová, Ph.D. (Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Praha) - Energie pro příští generace
 • Prof. PhDr. Petr Piťha, CSc., dr.h.c. - Význam historických výročí v našich moderních dějinách
 • MUDr. Radek Hippmann, Ph.D. (Dětská stomatologická klinika FN v Motole, Praha) - Stomatologie trochu jinak aneb jak se léčí a zkoumá na klinice a v keňské nemocnici
 • Doc. Ing. Zdeňka Kolská, Ph.D., Ing. Martin Kormunda, Ph.D. (ÚJEP Ústí n. L.) - Cesta do nanosvěta a zpět
 • Ing. Mgr. Jaroslav Hlinka, Ph.D. (Ústav informatiky AV ČR, Praha) - Mozek nikdy nespí
 • Mgr. Roman Neruda, CSc. (Ústav informatiky AV ČR, Praha), Ing. Martin Neruda, Ph.D. (ÚJEP Ústí n. L.), Mgr. Jan Šrejber (ČHMÚ Ústí n. L).- Umělá inteligence a umělý život, aplikace v robotice a hydrologickém modelování

100 vědců do středních škol, 10. - 12. 1. 2013, Plzeň

100 vědců do středních škol, 29. 11. - 1. 12. 2012, České Budějovice

100 vědců do středních škol, 18. - 20. 10. 2012, Ostrava

100 vědců do středních škol, 21. - 23. 6. 2012, Olomouc

 • doc. Ing. Mgr. Petr Klán, CSc. (Ústav informatiky AV ČR, Praha) – Informace o projektu, inspirující věda
 • Mgr. Roman Neruda, CSc. (Ústav informatiky AV ČR, Praha) - Evoluční algoritmy a umělý život
 • Mgr. Libor Běhounek, Ph.D. (Ústav informatiky AV ČR, Praha) - Jak je důležité být fuzzy
 • Ing. Martin Vejmelka, Ph.D. (Ústav informatiky AV ČR, Praha) - Jak nás inspiruje lidský mozek?
 • prof. RNDr. Patrik Španěl, Dr. rer. nat (Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, Praha) - Lidský dech odhaluje nemoci
 • Mgr. Ondřej Votava, Ph.D.(Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, Praha) - Zemská atmosféra doteď a co dále...? Atmosféra z pohledu fyzika a letce
 • RNDr. Jan Lázna (SZŠ Prostějov)- Organizace SOČ
 • Mgr. Jana Prošvicová (Mendelovo gymnázium v Opavě) - Rétorika
 • RNDr. Ladislav Andrej, CSc. (nezávislý vědec) - Na cestě ke kvantovým laptopům a ke kvantovému webu
 • Mgr. Alena Jarošová (UP Olomouc) - Společenské chování
 • Tomáš Mariančík (student VUT Brno) - Intel ISEF 2012 [youtube]
 • Pavel Čapek, Tomáš Mikeladze (studenti SŠ aplikované kybernetiky H. Králové) - Chlazení alternativní technologií
 • Miloš Jedlička, Václav Holler, Jan Kellner (studenti SŠ aplikované kybernetiky H. Králové) - Technologie 3D tisku